Sharpening Leadership Skills


Sharpening Leadership Skills je tema SHARE&ENVISION obrazovnog događaja, čiji je cilj postavljanje novih uzora i role modela budućih generacija lidera u biznis sektoru. Događaj je namenjen liderima sa bogatim iskustvom i potencijalom da postanu globalni savremeni lideri.

Globalni u smislu razvoja svojih liderskih kompetencija za korporativno upravljanje na širem tržištu, i savremeni, u smislu razvoja kompetencija potrebnih za kreiranje i rast tržišnih vrednosti, uz izrazitu svest o vrednostima i promenama u društvu koje nastaju kao posledica njihovog poslovanja.

Savremeni globalni lideri su lideri koji svoje samopouzdanje jačaju neprestanim učenjem i jednako ličnim i profesionalnim razvojem. Vrlo su svesni društvenih prilika i tragova koje svojim poslovanjem ostavljaju na razvoj društva i lokalnih zajednica.

Kome je program namenjen?


Program je namenjen liderima na visokim menadžerskim pozicijama sa potencijalom da postanu globalni lideri 21. veka. Taj potencijal ogleda se u sledećem:

 • Da imaju kapacitet da usmeravaju okolnosti u svoju korist. Ova sposobnost im omogućava da opažaju signale, obrasce i trendove i okrenu ih u svoju korist, tj. da opažaju prilike kompanije za rast;

 • Da imaju kapacitet da budu empatični. Liderima je neophodna sposobnost da dođu do ljudi koji su drugačiji od njih samih. Empatični lideri povezuju se sa drugima kroz sofisticirani uticaj, a ne prosti, koji im pozicija i hijerarhija omogućavaju. Umesto da svoj uticaj zasnivaju na moći koju im pozicija omogućava, lideri 21. veka svoj uticaj zasnivaju na vrednostima koje afirmišu i sami predstavljaju

 • Da imaju kapacitet za samoprocenu, da se menjaju, koriguju i rastu. Lideri moraju uvek imati na umu da ustaljena praksa koja je davala dobre rezultate u prošlosti možda već za sutra neće biti adekvatna. Kompanijama su sada potrebni lideri kojima dobro nikada nije dovoljno dobro. Oni uvek preispituju status quo, kao i svoje lične stavove o liderstvu, biznisu i uspehu;

 • Da imaju kapacitet da isposluju rešenja koja su u najboljem interesu svih stejkholdera. Lideri moraju da prigrle povećanu otvorenost i konkurentnost koje je doneo neverovatan protok informacija. Stejkholderi su sada i uticajni blogeri i tviteraši, i sindikati i akcionari, ali i zaposleni, partneri i saradnici. Da bi kompanije bile efektivne u ovakvom okruženju, one moraju imati lidere sposobne da kreiraju predloge koji će čitavom spektru stejkholdera biti najbolja i prihvatljiva rešenja.

Šta je svrha SHARE&ENVISION-a?


Tu smo da razmenimo znanja i iskustva.

 • • Da lidere smesti u stimulativno okruženje sa stimulativnim ljudima;
 • • Da im da podstrek za osvajanje novih ideja;
 • • Da se uhvate u koštac sa velikim ciljevima koje sami sebi postavljaju;
 • • Da prošire dijapazon svojih znanja.

Šta je tema SHARE&ENVISION-a?


 • • Kako da ojačaju svoju lidersku poziciju (personal branding i upravljanje reputacijom);
 • • Kako da razviju svoje liderske potencijale (upravljanje sobom);
 • • Kako da razviju liderski potencijal svog tima (mentorske veštine);
 • • Kako da primene kompetencije emocionalne inteligencije (networking, pregovaranje);
 • • Kako da demonstriraju fleksibilnost u svom liderskom pristupu (kreativno mišljenje).


Bojan Brank

Leadership and Executive Coach


Bojan Brank je leadership i executive coach koji svoju coaching metodologiju zasniva na preko 20 godina iskustva na CEO poziciji (DHL Intl., DHL Express, Luka Koper). Član je Savetodavnog odbora Slovenačke komore (www.zmcs.si) i predsednik Nadzornog odbora Slovenačkog udruženja za razvoj ljudskih potencijala.

Danas, njegov posao je da pomogne liderima i menadžerima da precizno uspostave svoje poslovanje i odrede specifične ciljeve i kriterijume koje žele da dostignu. Jaz između ta dva može se prevazići primenom različitih tehnika i alata upravljanja (menadžment promena, razvoj i unapređivanje performansi, poslovni i organizacioni dizajn i razvoj samo su neki od njih) i/ili couchingom menadžera, radeći sa njima ne samo po lekcijama iz knjiga već i po learning by doing stečenim lekcijama. Osnivač je preduzeća ABENA d.o.o. koje se bavi pružanjem konsultantskih usluga i couchingom menadžera. Poseduje crni pojas (1. dan) u tradicionalnom Shotokan karateu.

Miša Lukić

Founder & Chief Business Designer, New Startegy


Osnivač i Chief Business Designer New Startegy, prve biznis dizajn konsalting kompanije u Jugoistočnoj Evropi, koja radikalnom promenom postojećih poslovnih modela, na kreativan i inovativan način pristupa rešavanju problema i pronalaženju novih mogućnosti za razvoj biznisa. Tokom svoje bogate poslovne karijere sa velikim uspehom je predvodio marketinške agencije u Centralnoj i Istočnoj Evropi i na Bliskom Istoku. Nosilac je zvanja Certified Professional Coach (Institute for Professional Excellence in Coaching - iPEC London) i titule Ambasador znanja koju dodeljuje ugledna Life Learning Academia.

Prepoznat unutar i van svoje kompanije kao osoba od integriteta i ugleda, a na osnovu ostvarenih poslovnih rezultata, članovi Srpske asocijacije menadžera proglasili su Mišu Lukića za Menadžera godine 2016. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada – kao najmlađi laureat primio je Nagradu za životno delo (UEPS), proglašen je za Marketinšku ličnost godine od strane Sveta marketinga, dobitnik je nacionalnog priznanja u kategoriji „Lider kreativne misli Srbije”, kao i „PRO.PR nagrade za doprinos razvoju odnosa s javnošću u Jugoistočnoj Evropi”. Jedan je od osnivača fondacije Dobar glas i član Upravnog odbora Trag fondacije. Nosilac je ordena Bitka za bebe i učesnik na desetine humanitarnih akcija.

Stanka Pejanović

CEO Gorenja


Stanka Pejanović je od novembra 2014. na funkciji generalnog direktora društva Gorenje Beograd d.o.o., dela sistema Gorenje Group, najvećeg slovenačkog i osmog po veličini proizvođača bele tehnike u Evropi. Bila je dugogodišnji direktor društva Mercator-S i u dva mandata članica Uprave Grupe Mercator odgovorna za poslovanje Mercatora na tržištima jugoistočne Evrope.

Poseduje izuzetno iskustvo iz oblasti korporativnog upravljanja, vođenja i implementacija spajanja, akvizicija i ostalih kompleksnih transakcija, integracija i post-integracionih aktivnosti, poslovnih restrukturiranja i racionalizacija, strategije i procene vrednosti brenda, category & supply managementa, cenovnih strategija i strategije prodaje, marketinških i strategija lojalnosti. Vrstan poznavalac tržišta i privrednih kretanja u zemljama regiona. Predsednica Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera. Majka dvoje dece. Magistrirala ekonomske nauke na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Govori srpski, engleski, slovenački i ruski.

Peca Popović

Rok novinar, kritičar i publicista


Rok novinar, kritičar i publicista Peca Popović godinama je gradio svoju karijeru, ali i tuđe, brojnim tekstovima koji su izlazili u novinama i magazinima. Veliki broj tih tekstova sabran je u njegovoj knjizi „Rukopisi“, koju su već okarakterisali kao enciklopediju pop kulture.

Čovek koji je poznavao Džimija Hendriksa, družio se sa Ričardom Bransonom, Fredijem Merkjurijem, Erikom Kleptonom i imao slučajan susret sa Avom Gardner, ali i sa mnogim drugim koji su obeležili i domaću i svetsku šou-biz scenu, ostavio je neizbrisiv pečat, ne samo kao svedok, već i kao akter, jer je bezmalo 40 godina svojim radom učestvovao u stvaranju i oblikovanju rok scene i muzičke industrije u SFRJ.

Utisak koji ne jenjava

"To šta je BOŠ napravio sa svojim programom za predstavnike biznis sektora, ja kolegama opisujem kao nešto poput privatnog malog mini TED-a u Srbiji."


Jelena Šribar, Izvršna HR direktorka, Societe Generale banka
Učesnica II Share&Envision događajaPRIJAVITE SE

Agenda


11. april


vreme naziv sesije govornik opis
10.30h RIGHT ON THE SPOT Dolazak i smeštaj
10.30-11.15h ENERGIZER Radionica upoznavanja i doručak
11.15-11.30h HELLO WORLD
Dobro kao najveći neprijatelj odličnog
Evica Kuč, menadžerka biznis komunikacija Više od 25 godina fantastičnih rezultata u otkrivanju i oblikovanju budućih lidera i razvoju nosilaca društvenih promena, BOŠ koristi i za jačanje poslovnog sektora, kao motora razvoja društva. Share&Envision je deo BOŠ biz portfolija, čija je misija ista ona koju je BOŠ postavio 1993: Beogradska otvorena škola nije obična škola, iako se u njoj marljivo uči. U njoj se, naime, ne školuje uski stručnjak koji se ustručava da bilo šta misli i čini izvan svoje struke, nego razvijena ličnost otvorena za sutrašnji dan sveta.
11.30-13h HOMO MENSURA – čovek je mera svih stvari
Kako da upravljate sobom
Bojan Brank, leadership and executive coach Upravljanje sobom, svojim timom i kontaktima veliki je izazov i zahteva kilometre nezamenljivog iskustva. Ništa nije tako korisno kao learning by doing. Ipak razgovor sa ljudima koji su bili ili jesu na sličnim pozicijama i razmena iskustva uz dobro navođenje, kanalisanje i upravljanje diskusijom od strane vrhunskog executive coacha sa vrlo uspešnom karijerom i bogatim iskustvom na CEO poziciji može da kreira prečice, tunele koje osvetljava jasno artikulisanim alogritmom ljudskih relacija. Počev od sučeljavanja sa sobom i upoznavanjem sebe, do univerzalnih međuljudskih relacija, posmatrajući ljude kao biološku vrstu sa visokim komunikacionim potencijalima.
13-13.30h Coffeetivity Umrežavanje
13.30-15h HOMO MENSURA – čovek je mera svih stvari
Kako da upravljate svojim timovima i mrežom
Bojan Brank, leadership and executive coach Upravljanje sobom, svojim timom i kontaktima veliki je izazov i zahteva kilometre nezamenljivog iskustva. Ništa nije tako korisno kao learning by doing. Ipak razgovor sa ljudima koji su bili ili jesu na sličnim pozicijama i razmena iskustva uz dobro navođenje, kanalisanje i upravljanje diskusijom od strane vrhunskog executive coacha sa vrlo uspešnom karijerom i bogatim iskustvom na CEO poziciji može da kreira prečice, tunele koje osvetljava jasno artikulisanim alogritmom ljudskih relacija. Počev od sučeljavanja sa sobom i upoznavanjem sebe, do univerzalnih međuljudskih relacija, posmatrajući ljude kao biološku vrstu sa visokim komunikacionim potencijalima.
15-16.30h INTERMEZZO Ručak
16.30-18h WHITE HAT LEADERS
Shi(f)t happens
Miša Lukić, Chief Business Designer, New Startegy Liderstvo je od vitalnog značaja za poslovni uspeh, ali isto tako diktira koliko dobro organizacija može da se prilagodi promenama u poslovnom okruženju. Energetsko liderstvo obezbeđuje da ključni ljudi budu potpuno informisani, da vode pouzdano i efikasno, tako što osnažuje pojedince preispitujući načine na koji misle o sebi i načine na koji rade jedni sa drugima. Upravo su oni lideri koje karakteriše jaka, pozitivna i fokusirana energija, oni koji su i najuspešniji. Uspešnog lidera ne karakteriše samo entuzijazam i verovanje u ideju koja dolazi iznutra, već i sposobnost da tu energiju prenese i na druge ljude.
18-18.30h Coffeetivity Umrežavanje
18.30-20h U DOBROM DRUŠTVU
Priče o mojim saradnicima i poznanicima iz muzičke industrije: kako smo menjali svet
Peca Popović, rok novinar, kritičar i publicista Kako su kreativni ljudi, Pecini prijatelji i saradnici, poput Ričarda Bransona, Fredija Merkjurija, Duška Radovića, Gorana Bregovića i još nekih, ali i Peca sa njima, menjali svet i nas.
20-21h INTERMEZZO Večera
21h ENJOY THE NIGHT Druženje sa Pecom i njegovom specijalnom gošćom, pijanistkinjom Ivom Ikon


12. april


vreme naziv sesije govornik opis
8-9h Wake up and smell the coffee Doručak
9-11.30h CASE STUDY
Kako upravljam sobom i svojim timovima
Stanka Pejanović, CEO Gorenje Svaki član tima ima određene potencijale. Na liderima timova je da ih otkriju i inspirišu njihovu maksimalnu realizaciju. Možda izgleda jednostavno, ali rad sa ljudima i upravljanje ljudima zapravo je gotovo rocket science. Kako ostvariti rezultate, a negovati dobru i zdravu poslovnu kulturu? Uvek uz teške odluke, koje zapravo lidere čini liderima.
11.30-12h Coffeetivity Umrežavanje
12-13h TELL&TREASURE STORY
Share je dare (Chatham House Rule)
Gost iznenađenja Svako je posebna priča, način na koji je stigao do pozicije na kojoj se trenutno nalazi može biti dragocen drugima, a naš gost će pričati sa nama upravo o svojim uspesima, izazovima i načinu na koji je stigao tu gde jeste.
13-14h INTERMEZZO Ručak
14-16h TELL&TREASURE STORY
Share je dare (Chatham House Rule)
Dakle, svako je posebna priča, koja može biti dragocena drugima, ali i nama samima – da se čujemo naglas kako pričamo o sebi i kako govorimo o svojim greškama, nesmotrenim ali i pametnim rizicima. I da čujemo druge.
16-17h BACK TO SCHOOL TO ENJOY AND LEARN Rezime
17h ON THE ROAD AGAIN Odlazak

Pridružite nam se u Ečkoj!


Cena programa
121.000,00 RSD + PDV

U cenu su uključeni: kotizacija za učešće, radni materijali, troškovi smeštaja, hrane i pratećih aktivnosti za dva dana.

Sav prihod namenjen je odabranim talentovanim studentima Studija budućnosti, jednogodišnjeg multidisciplinarnog programa Beogradske otvorene škole. Proces registracije završava se uplatom iznosa u roku od pet dana nakon prijave.

Popust

Kroz early bird registraciju do 8. marta omogućen je popust od 10 %.
Poseban popust je omogućen za klijente, saradnike i alumniste Beogradske otvorene škole, kontaktirajte nas za više informacija.

Rok za prijavu
5. april 2019. godine


Za sve informacije:


Aleksandra Zdravković

Koordinatorka saradnje sa klijentima
aleksandra.zdravkovic@bos.rs.
+381 11 30 65 830

PRIJAVITE SE