Doprinesite unapređenju javnog zagovaranja OCD
 
Poziv za učešće u istraživanju 
Beogradska otvorena škola poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje su u poslednjih pet godina imale barem jednu zagovaračku inicijativu da nam pomognu da prikupimo važne informacije u ovoj oblasti.
Popunite upitnik
CILJ ISTRAŽIVANJA

Prisutna je potreba da se unaprede kapaciteti organizacija civilnog društva za sprovođenje javnog zagovaranja, ali je teško proceniti koje aspekte treba poboljšati, pošto nema dovoljno podataka o tome. Zato želimo da steknemo dublji i detaljniji uvid u to kako izgleda sprovođenje aktivnosti organizacija civilnog društva u oblasti javnog zagovaranja. 

Beogradska otvorena škola sprovodi istraživanje u okviru projekta „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“, koji se izvodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

ŠTA ĆE BITI SA PODACIMA?
Na osnovu rezultata istraživanja planiraće se sadržaj obuka i materijala u oblasti javnog zagovaranja za predstavnike organizacija civilnog društva, kako bi se u što većoj meri odgovorilo na potrebe organizacija. 

Poverljivost i anonimnost učesnika će biti osigurani. Prikupljeni podaci će biti koriščeni samo u istraživačke svrhe, a biće analizirani i prikazani isključivo na grupnom nivou, kao generalni zaključci istraživanja.
Popunite upitnik


Zamolili bismo Vas da upitnik popunite do 3. juna 2019. godine.
IMATE LI PITANJA? 
Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem sledećih imejl adresa: Aleksandra Đurović, aleksandra.djurovic@bos.rs ili Vladimir Pavlović, vmpavlovic@bos.rs

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine.

BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama. 
Facebook
Instagram
Website